on 7/29/2013
namiss ko na magsulat at magbasa
at makakwentuhan ang mga tao sa loob ng computer nakikilala

di ko alam pano sisimulan pero
malamanag sa malamang

kalokohan ko pa din ang laman nito haha

"it is useless to say you are bored...we live in a great big vast world, and even in our own mind it is endless
it goes forever the fact that we are alive is amazing... so dont get bored :D"


0 gumulo:

Post a Comment